RD Lehocký - Bratislava - Vajnory
Turisticko relaxačný komplex - Liptovská Osada
Alfastavba s.r.o. | Štítova 10, 841 10 Bratislava | 02/657 30 464