Alfastavba s.r.o. - Aktuálne stavby 
RD Lehocký - Bratislava - Vajnory
Turisticko relaxačný komplex - Liptovská Osada

Alfastavba s.r.o. | Štítova 10, 841 10 Bratislava | 02/657 30 464